Logo

For Dutch producers and broadcasters

Dutch CORE is dé organisatie voor de NPO en de omroepen op het gebied van rechtenmanagement en exploitatie. Dutch CORE is verantwoordelijk voor rechtenmanagement van de omroepen en de NPO. Middels een rechtenmanagementsysteem kunnen de omroepen alle programmarechten effectief beheren zodat de distributie, programmering en exploitatie optimaal is ondersteund. Daarnaast is Dutch CORE in 2018 gestart als agent bij het verlenen van licenties van (drama) series en documentaires aan commerciële partijen die in Nederland actief zijn met video-on-demanddiensten. Sinds juni 2019 is Dutch CORE ook de salesagent voor de verkoop van programma’s van de publieke omroepen en producenten in het buitenland

Wij acquireren zelf actief nieuwe producties. Daarnaast kunnen omroepen, programmamakers en producenten te allen tijde zelf nieuwe producties aanbieden. 

Wij adviseren omroepen, programmamakers en producenten graag al in de productiefase van een programma over de voorwaarden voor internationale verkoop. Het Dutch CORE-team besluit gezamenlijk, op basis van een verkoopprognose, of zij denkt een programma internationaal te kunnen verkopen.

Wij verkopen de volgende rechten: Broadcast rights, AVOD, FVOD, SVOD, Satellite & Cable, Pay TV, educatieve rechten (aan scholen, universiteiten en musea) en inflight rechten aan vliegtuigmaatschappijen. Wij adviseren bij verkoop van bioscooprechten.

Aandachtspunten voor internationale markt

Om Nederlandse programma´s interessant te maken voor de internationale televisiemarkt, dient bij voorkeur met onderstaande zaken rekening te worden gehouden:

  • Lengte

De meeste buitenlandse programma-slots hebben een lengte van een uur of een half uur. Dit houdt in dat voor een slot van een half uur een programma een lengte van 25 tot 30 minuten zou moeten hebben. Voor een slot van een uur is een lengte van 50 tot 55 minuten ideaal. Een programma van bijvoorbeeld 45 of 65 minuten is moeilijk te plaatsen en moet worden ingekort. Dit kost extra geld en dat kan voor een aankoper de reden zijn het niet aan te kopen, zeker als het programma snel uitgezonden moet worden. Voor programma’s met een lengte van 90 tot 120 minuten, de zogenaamde ´feature length` programma´s is maar een beperkt aantal internationale slots beschikbaar.

  • Presentatie

Voor de buitenlandse kijker is een onbekende presentator/trice, pratend in een vreemde taal (ook wel omschreven als ‘talking heads’), niet interessant. Nederlandse presentatie in een programma moet daarom zo veel mogelijk vermeden worden.

  • Rechten

Al het gebruikte archiefmateriaal en alle muziekrechten van een programma moeten wereldwijd ´gecleared´ zijn. Kortom de omroep of producent moet van alle rechthebbenden toestemming hebben voor internationale verkoop.

  • Materiaal

Om screeninglinks te sturen naar klanten hebben wij een Engels ondertiteld/subbed MP4-bestand nodig. Bij verkoop moet er een schone MXF-file of ProRes-file aangeleverd worden zonder naamtitels en ondertitels. Programma’s met een voice-over moeten een internationaal spoor hebben, zodat een buitenlandse zender het programma kan dubben in de eigen taal. Voor internationale verkoop gaat de voorkeur uit naar het wereldwijd geaccepteerde standaard 16:9 'breedbeeld' formaat of 4:3 'full screen'. Ook dient aangeleverd te worden: een uitgebreide inhoudsbeschrijving, fotomateriaal van goede kwaliteit, een music cue sheet, een compleet (engelstalig) post productie script en een lijst met naamtitels, begin- en eindtitels.

Related pages
About Dutch CORE
Contact
News
NPO Logo
NPO
About NPO
General terms
Privacy policy
Cookie policy